•  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Dotazník k spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ozdín

 01.08.2022

Dotazník k spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ozdín

Vážení spoluobčania,
v obci Ozdín prebieha v súčasnosti proces vypracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery obce prispievajúce k zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý určuje smer rozvoja obce. Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri vypracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce formou tohto dotazníka. Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života.
Budeme veľmi radi, ak odpoviete na nižšie uvedené otázky. Vaše odpovede budú dôležitým a cenným podkladom pre vypracovanie stratégie rozvoja obce s ohľadom na Vaše potreby.
Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia, v ktorom žijete.

Dotazník, prosíme Vás vyplniť v termíne do utorka, 9.8.2022 kliknutím na odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDpAetKfgqWPqU5z_VYq5milPeDGU3YQAU4EyTvCtOjZmuZA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár