•  

Kalendár zvozu odpadu

Kontakty

Toto webové sídlo www.ozdin.sk spravuje Obec Ozdín je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ozdín 

Adresa:
Obecný úrad Ozdín 
Ozdín 52
985 24 Ozdín

IČO: 00316288

Samosprávny kraj: Banskobytrický
Okres: Poltár
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 275 k 1.1.2023
Rozloha: 1 522 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1279

Všeobecné informácie: info@ozdin.sk
Podateľňa: podatelna@ozdin.sk
Starosta: Ing. Pavel Salva, e-mail: starostaozdin@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@ozdin.sk


Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 429 13 01+421 911 875 697

E-mail: sekretariat@ozdin.sk

Kompetencie:
Obec Ozdín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ozdín je zriadený na Miestnom úrade v: XXXXXXXXXXXX

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár