•  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Volebné okrsky a miestnosti - Voľby 2022

 03.08.2022

Obec : OZDÍN

Osoba zodpovedná za voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 : Ing. Pavel Salva

Tel.č.: 0911875697

E – mail: starostaozdin@gmail.com

Zoznam volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Číslo volebného okrsku

Umiestnenie volebného okrsku

/ volebná miestnosť/

Telefónny kontakt

/ak je známy/

1

Kultúrna miestnosť Ozdín

047/4291301, 0915566817

2

Kultúrny dom Bystrička

0949474343

Vyhotovil: Zuzana Kocková

V Ozdíne 1.8.2022


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár